کارفرما: مهندس محسن حسین زاده
محل اجرا: آمل - ولیک
نرم‌افزار های مورد استفاده: 3ds max & vray & photoshop